Λόγω ασφαλτικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχηµάτων που διέρχονται από τη διασταύρωση προς Βελβενδό µέχρι τη Χ.Θ 22+595 προς Σέρβια, της Εθνικής Οδού 3 Κοζάνης – Λάρισας, για το χρονικό διάστηµα από την Τρίτη 3 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012.Η εκτροπή της κυκλοφοράς των οχηµάτων θα διεξάγεται, µέσω του ασφαλτοστρωµένου παράδροµου που κατασκευάσθηκε κατά τη την διάνοιξη του συγκεκριµένου τµήµατος της Ε.Ο. Επίσης θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες, προς Σέρβια-Αθήνα και προς Βελβενδό-Κοζάνη και προειδοποιητική πινακίδα διπλής κατεύθυνσης της παράκαμψης.

Η κυκλοφορία θα διακόπτεται από τις 7.00 π.µ έως τις 19.00 µ.µ και µετά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από το τµήµα της Ε.Ο αφού αποσυρθούν τα µηχανήµατα του έργου.

kozan.gr