Μια σημαντική εξέλιξη, που εμμέσως ενδιαφέρει και την περιοχή μας, “έρχεται” από τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας την περασμένη Δευτέρα 27/05. Το περιφερειακό συμβούλιο  γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Βελτίωση του δρόμου Λάρισας– Κοζάνης στο τμήμα από Τύρναβο έως αρχή παράκαμψης Ελασσόνας”
elassona_tirnabosΝα σημειώσουμε πως  η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατατέθηκε στο Τμήμα Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ  προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκτέλεσή του, ενώ ήδη έχει ήδη λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου από μια σειρά υπηρεσιών.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εθνική Οδός Λάρισας – Κοζάνης, τμήμα Τύρναβος -Αρχή παράκαμψης Ελασσόνας». Η προτεινόμενη όδευση του έργου έχει μήκος περίπου 15 χλμ, η αρχή της τοποθετείται στην υφιστάμενη Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, περίπου 5,5 χλμ. μετά την πόλη του Τυρνάβου και το τέλος της στον ανισόπεδο κόμβο Ελασσόνας (χωρίς αυτός να περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της μελέτης) και περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα, από τα οποία ξεχωρίσαμε τα εξής: 
• Μία διπλή σήραγγα μήκους περίπου 2.300 μέτρων
- Υπό μελέτη χάραξη στα πρώτα 1,7 χλμ. οδεύει επί της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης.
 Το τμήμα από τη Χ.Θ. 7+400 έως τη Χ.Θ. 9+700 αποτελεί υπόγειο τμήμα (σήραγγα) το οποίο κατασκευάζεται για τη διέλευση του ορεινού όγκου μεταξύ των πεδιάδων Τυρνάβου και Ελασσόνας. Τέλος, το τμήμα από τη Χ.Θ. 9+700 έως τη Χ.Θ. 15+000 αποτελεί επίσης νέα χάραξη η οποία κινείται δυτικά της υφιστάμενης Εθνικής Οδού και καταλήγει στον Ανισόπεδο Κόμβο Ελασσόνας, περίπου 1,5 χλμ. ανατολικά της Ελασσόνας και 1 χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Τσαριτσάνη.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου ο οποίος θα λειτουργεί με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και την κατασκευή Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Το έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των οδικών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, και ως εκ τούτου θα αυξηθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια.
kozan.gr